سوالات
سوالات متداول سایت

برای پاسخ سریع به سؤالات متداول که دریافت می کنیم، سؤالات متداول ما را بررسی کنید.
اگر سوال دیگری دارید بنویسید

چه خدماتی ارائه می دهید؟

خدمات شامل جوزه ی تولید و فروش انواع تسمه نوارد و نقاله میشود برای اطلاعات بیشتر به دسته ی خدمات در منو مراجعه کنید

محصولات شما برای چه بخش ها یا صنایعی مورد استفاده هستش ؟

برای تمامی صنایع و کارخانه جاتی که با دستگاه های به روز و قدرتمند کار میکنند